Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tổ chức sản xuất bảo đảm hài hòa lợi ích cộng đồng
13/05/2020 14:11
Bảo đảm sản xuất nông nghiệp bền vững với nguồn cung nông sản thực phẩm mang lại lợi ích cho người sản xuất, mà còn tác động trực tiếp tới sản xuất của người dân và lợi ích chung của cả cộng đồng. Điều đó càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi Hà Nội phải đối diện với dịch Covid-19.