Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phòng dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm
04/03/2020 14:28
Chăn nuôi gia cầm của Thủ đô đã chuyển hướng sang sản xuất con giống. Trung bình Hà Nội cung cấp ra thị trường 70 triệu gà giống, trên 10 triệu vịt giống, nhiều sản phẩm chăn nuôi được bảo hộ và khai thác hiệu quả như nhãn hiệu tập thể gà đồi Ba Vì, gà Mía Sơn Tây các chuỗi đã đáp ứng hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code. Bên cạnh những kết quả đó, chăn nuôi gia cầm cũng đối mặt với nhiêu khó khăn về quy mô nhỏ lẻ, liên kết sản xuất chưa nhiều, giá thành sản phẩm còn cao và đặc biệt dịch bệnh luôn đe dọa nên chăn nuôi gia cầm cần có những giải pháp mạnh để phát triển bền vững.