Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2020
12/03/2020 15:09
Dấu ấn đặc biệt của Hà Nội trong những năm qua phải kể tới đó là công tác giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều. Nếu như năm 2016 Hà Nội chỉ có 3,64% tỷ lệ hộ nghèo thì đến năm 2018 chỉ còn 1,16% đến cuối năm 2019 chỉ còn 0,42%. Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào cuối năm 2020.