Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nhìn lại tác động chính sách đa chiều
02/07/2020 11:14
Năm 2016 là năm đầu tiên Hà Nội cùng cả nước thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều.Thực hiện quyết định số 59/2015- QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và cũng là năm đầu tiên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020. 5 năm, một chặng đường có nhiều khó khăn và thách thức đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn cả nước. Thế nhưng mới sau 4 năm thực hiện, đến thời điểm này, chương trình giảm nghèo trên cả nước đã tạo dấu ấn đặc biệt với người dân bằng sự quyết tâm của các cấp các ngành trong giảm nghèo một cách bền vững. .