Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đào tạo nghề hướng đến tiêu chuẩn quốc tế
09/07/2020 11:19
Xu thế của cuộc Cách mạng 4.0 và quá trình phát triển hội nhập sâu rộng của đất nước tiếp tục đặt ra thách thức mới cho giáo dục nghề nghiệp cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Bên cạnh mô hình đào tạo kép mang tính chiến lược lâu dài, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đưa ra giải pháp đào tạo mở, linh hoạt nhằm đáp ứng thị trường lao động năng động, nhu cầu nguồn nhân lưc chất lượng cao đa dạng ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Vậy từ khi thực hiện Đề án phát triển trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025, các trường chất lượng cao trong danh mục được phê duyệt đang định vị mình như thế nào trong phân khúc đào tạo loại hình này?