Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Vận chuyển phế thải xây dựng – vi phạm và xử lý
31/07/2020 15:56
Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng thành phố, tính đến thời điểm cuối năm 2019, mỗi ngày có khoảng trên 2000 chất thải rắn xây dựng, thải ra. Nếu một chiếc xe tải chở được 7 tấn phế thải thì mỗi ngày phải cần tới 3000 chuyến vận chuyển. Theo quy định bắt buộc xe tải đều bắt buộc phải thực hiện các quy định về tải trọng và bảo vệ môi trường. Quy định bắt buộc là như vậy nhưng xảy ra tình trạng xả phế thải bừa bãi.