Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phòng chống dịch Covid-19 cán bộ cơ sở lại vào chiến dịch mới
07/08/2020 14:12
Sau khi xuất hiện ca bệnh ở Đà Nẵng vào ngày 26/7/2020, nỗi lo với Hà Nội là không hề nhỏ. Để chủ động đối phó với dịch bệnh, Hà Nội đã tái khởi động lại chương trình phòng chống dịch với những kế hoạch kỹ lưỡng, nhằm chủ đông đối phó với những tình huống xấu xảy ra; rà soát danh sách tại các khu dân cư để tiến hành xét nghiệm nhanh cho những người trở về từ Đà Nẵng. Để thực hiện tốt công tác này, toàn bộ hệ thống chính trị, các ngành chức năng phải vào cuộc, đặc biệt là cán bộ cơ sở.