Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Doanh nghiệp công nghiệp thực hiện nhiệm vụ kép
19/08/2020 17:16
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phát triển kinh tế đi đôi với việc phòng chống đại dịch Covid-19, các bộ, ban, ngành từ TW cho đến địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang thực hiện tối ưu nhiều giải pháp để vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa chống dịch tốt, đảm bảo an toàn cho người lao động.