Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Vai trò của giáo viên trong đổi mới giáo dục và đào tạo
22/10/2020 11:12
Trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông như hiện nay, vai trò của người giao viên cũng thay đổi theo hướng đảm nhận nhiều chức năng hơn, trách nhiệm, nội dung giáo dục nặng nề hơn. Giáo viên phải chuyển cách truyền thụ tri thức sang cách tổ chức cho học sinh chiếm lĩnh tri thức, coi trọng sử dụng cá nhân và phân hóa tối đa những nguồn tri thức trong xã hội, biết sử dụng CNTT, những phương tiện kỹ thuật dạy học, tự học để không ngừng nâng cao trình độ; yêu cầu với đồng nghiệp phải hợp tác kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp,ứng xử tỏng các quan hệ xã hội.