Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Doanh nghiệp khôi phục sản xuất cuối năm
25/11/2020 11:10
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội đã áp dụng tối ưu các giải pháp tuy nhiên mức tăng trưởng vẫn thấp.