Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia
05/01/2021 13:50
Để phát huy vai trò và hiệu quả của Hội Luật gia các cấp bên cạnh việc xây dựng củng cố Hội thì việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở và phục vụ kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương là những vấn đề cần đặt ra.