Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Hà Nội
19/01/2021 14:21
Ô nhiễm không khí ảnh hướng lớn đến sức khỏe của người dân ở các đô thị lớn. Làm thế nào để giảm thải tình trạng ô nhiễm không khí đây là bài toán đặt ra với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương?