Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phát triển sản phẩm OCOP
27/01/2021 11:48
Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế chủ lực của nhân dân, trong phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững; đồng thời xúc tiến thương mại là then chốt đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân. Sau 3 năm triển khai, chương trình OCOP đã có hàng trăm sản phẩm xếp hạng từ 3 đến 5 sao.