Hà Nội: Nông nghiệp công nghệ cao
12/11/2017 07:50
(HanoiTV) - Sau một thời gian kiên trì ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Hà Nội đã thu được nhiều kết quả khả quan. Thị trường cho các sản phẩm này ngày càng mở rộng.