Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu 90-90-90 trong phòng chống HIV/AIDS
16/11/2019 08:08
(HanoiTV) - Mục tiêu 90-90-90 là một trong những mục tiêu và cũng là giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Thời gian qua, mục tiêu này được tuyên truyền phổ biến kiến thức và thực hiện mạnh mẽ trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.