Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới
23/09/2019 20:50
(HanoiTV) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần ủng hộ chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, Hà Nội đã giành được nhiều thành tựu nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn, cụ thể là sẽ về đích trước thời hạn nhiều chỉ tiêu quan trọng trong thời gian tới.