Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo
13/07/2020 13:42
(HanoiTV) - Những năm gần đây hoạt động khoa học công nghệ của Hà Nội đã có nhiều đóng góp quan trọng trên tất lĩnh vực, ngày càng khẳng định là trung tâm khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo hàng đầu cả nước.