Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hướng tới nhân rộng mô hình "Bác sĩ gia đình"
07/12/2016 14:15
(HanoiTV) - Từ năm 2014, Bộ Y tế bắt đầu triển khai mô hình "Bác sĩ gia đình" với mục tiêu nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục, thuận lợi cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Hà Nội là 1 trong 8 tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thí điểm mô hình này. Đến nay, mô hình này đã đem lại những hiệu quả bước đầu và có ý nghĩa thiết thực với người dân. Từ mô hình hiệu quả của Hà Nội, mới đây, Bộ Y tế đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2020 sẽ nhân rộng và phát triển mô hình "Bác sĩ gia đình" trên toàn quốc.