Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Hà Nội tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong hệ thống chính trị
14/12/2017 09:29
(HanoiTV) - Phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý IV giữa thường trực Thành ủy HĐND, UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã, bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cần xây dựng hình ảnh người cán bộ kỷ cương, trách nhiệm, tận tình và thân thiện.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu: góp phần quan trọng vào kết quả toàn diện thành phố đạt được trong năm 2017, có sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn đó tồn tại và hạn chế thách thức đặt ra đòi hỏi các cấp các ngành xác định rõ trách nhiệm cá nhân, có giải pháp quyết liệt khắc phục gắn với xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

HanoiTV

Từ khóa: