Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội tập trung phát triển cụm công nghiệp tại làng nghề
25/06/2020 14:35
(HanoiTV) - Trong 116 dự án thành phố trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác đầu tư & phát triển sắp tới có nhiểu dự án hạ tầng kỹ thuật cụm khu công nghiệp làng nghề. Đây là chủ trương thành phố đã tập trung thực hiện trong nhiều năm qua, nhằm phát huy thế mạnh của địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước và giải quyết cơ bản tình trạng sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.