Hà Nội tập trung tiêu thoát úng ngập
12/10/2017 15:14
Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, cùng với việc sơ tán người dân ở khu vực trũng thấp đến nơi an toàn, các địa phương cũng đang tập trung gia cố đê kè và tiêu úng trong đồng để bảo vệ sản xuất.