Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà nội: Thành phố an toàn, thân thiện
13/12/2019 22:36
(Hà Nội) - Cùng với kết quả cao từ chương trình 01, Thành ủy Hà Nội cũng đẩy mạnh chương trình 05 về tăng cường QP-AN, bảo đảm TTAT XH trong tình hình mới. Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ đã được thành phố triển khai, góp phần kiến tạo môi trường ổn định, là nền tảng cho KT-XH phát triển