Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội tiếp tục cấp thẻ BHYT cho người dân ảnh hưởng bãi rác Nam Sơn
24/11/2020 08:31
(HanoiTV) - Thường trực Thành uỷ đã có công văn số 03 ngày 26/10/2020, trong đó có yêu cầu quan trọng hỗ trợ thẻ BHYT cho các hộ dân sống ven đường 35 thuộc 3 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ ngoài phạm vi bán kính 1.000 m của Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn. Đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với các Sở, Ngành liên quan khảo sát và đã có tờ trình lên HĐND, UBND TP xây dựng Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua BHYT, kinh phí cùng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế.