Hà Nội tìm hướng đi phát triển du lịch nông nghiệp
16/04/2018 11:15
(HanoiTV) - Hà Nội đang tập trung tìm hướng phát triển du lịch nông nghiệp, xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với lợi thế về cảnh quan để tạo nên những sản phẩm cho du lịch. Đây sẽ là động lực mới cho tiến trình phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với đặc thù của Hà Nội.