Thời sự / Chính trị Xã hội Kinh Tế Văn hóa Giáo dục Thể thao
Hà Nội triển khai “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2017
19/05/2017 09:59
(HanoiTV) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2274/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2017.
Thực hiện cho trẻ uống Vitamin a trong Ngày Vi chất dinh dưỡng. (Ảnh minh họa)

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2017 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng. Dự trù đủ viên nang Vitamin A cho trẻ trong độ tuổi, đảm bảo kinh phí, vật tư, nhân lực cần thiết triển khai “Ngày Vi chất dinh dưỡng”. Phối hợp với sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” của các quận, huyện, thị xã. Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả gửi Bộ Y tế và UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” để người dân hiểu và áp dụng các biện pháp phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng.

Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2017 theo quy định. Các Sở, ban, ngành liên quan chủ động, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” năm 2017.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” của các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, đa dạng hóa bữa ăn, sử dụng muối i-ốt..., chủ động phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng. Bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động trong chiến dịch “Ngày vi chất dinh dưỡng” của quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động trong chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng”.

T. Quang

Từ khóa: