Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội trong những ngày Tháng Tám lịch sử
19/08/2019 08:19
(HanoiTV) - Cách đây 74 năm trong những ngày Tháng Tám lịch sử với tinh thần sục sôi Cách mạng dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, nhân dân Hà Nội đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.