Hà Nội vận hành 165 trạm bơm tiêu úng
13/10/2017 09:14
(HanoiTV) - Hiện nay, 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đang tiếp tục vận hành 165 trạm bơm, với 672 tổ máy bơm các loại. Tổng lưu lượng bơm trên 1,86 triệu m3/s phục vụ tiêu úng cho cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản.