Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh
14/08/2019 09:49
(HanoiTV) - Thành phố thông minh đang là mục tiêu phát triển của nhiều đô thị ở Việt Nam. Để xây dựng thành phố thông minh, Hà Nội đang đẩy mạnh thay đổi hướng phát triển từ hình thức quản lý dữ liệu đơn lẻ sang hệ thống công nghệ kết nối.