Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức '5 Không'
04/12/2019 08:12
(HanoiTV) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

Năm yêu cầu trọng tâm của cuộc vận động gồm: Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Công văn số 5354/UBND-NC nêu rõ, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa, nội dung cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trung thành với Tổ quốc; tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Qua việc triển khai sâu rộng cuộc vận động, thành phố sẽ tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Các cấp, ngành, đơn vị sẽ thực hành nghiêm công tác tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử trong thực hiện công vụ và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

Đặc biệt, phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mỗi cá nhân trong các cấp, ngành, đơn vị thuộc thành phố sẽ có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Cùng với đó, thành phố công khai hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát...; cơ quan chưc năng phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Theo TTXVN

<

Từ khóa: Cán bộcông chứcviên chứctiêu cựcquan liêutham nhũnglợi ích nhóm

<