Thư giãn /
Hai nhân viên sở thú tay không vật lộn với sư tử
16/01/2018 18:00
(HanoiTV) - Một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới, chứng kiến hai chàng nhân viên vườn thú kìm hãm một con sư tử khó bảo

9GAG

Từ khóa: vương thúsư tửvườn thúnguy hiểm