Hạnh phúc từ một tấm lòng đáng quý
10/06/2018 10:30
(HanoiTV) - Gần 30 năm qua, nhà giáo Ngô Thị Kha vẫn cần mẫn chăm sóc các đối tượng chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng. Công việc có phần vất vả nhưng với bà, đó vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm với những người có công với dân với nước.