Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Học sinh vi phạm luật ATGT- cha mẹ không gương mẫu sao con chấp hành?
03/10/2019 20:10
Theo thống kê của phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội từ tháng 3 đến nay đã kiểm tra và lập biên bản xử lý hơn 2000 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông với các hành vi phổ biến như khoogn đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách.