Những hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng
07/10/2018 20:57
Hành khách đón xe dọc đường, xe khách dừng trả khách không đúng quy định là những hành vi nguy hiểm vi phạm luật giao thông đường bộ gây mất nguy hiểm cho bản thân hành khách và mất an toàn giao thông. Đây là những hành động không nên làm trong Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thủ đô.