Người dân tổ 11 phường Bạch Đằng chỉnh trang đô thị
30/11/2018 20:21
Chi bộ, các đoàn thể và những người dân trong tổ cùng tham gia vệ sinh môi trường, quyên góp kinh phí để sơn tường trên đường Nguyễn Khoái. Việc làm này của tổ dân phố chính là góp phần chung tay xây dựng Thủ đô xanh sạch đẹp.