Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quận Hoàn kiếm tăng cường công tác PCCC tại các khu tập thể cũ
30/04/2019 20:17
Hầu hết các khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội không được trang bị hệ thống PCCC. Đây là một trong những điểm báo động, hỏa hoạn và gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì thế ở một số quận trong đó có quận Hoàn Kiếm đã chủ động và nâng cao ý thức PCCN tại khu dân cư. .