Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vẫn còn tồn tại tình trạng đốt rơm rạ tại huyện Đan Phượng
05/06/2019 20:24
Do người dân thiếu nhận thức về những tác hại của đốt rơm rạ và chế tài xử phạt còn thiếu nên việc đốt rơm rạ tại huyện Đan Phượng vẫn diễn ra.