Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Khung giá đất tăng 15% và phản hồi từ thị trường bất động sản
10/12/2019 20:16
Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung giá đất, dự kiến lúc đầu Hà Nội sẽ tăng khoảng 30%. Tuy nhiên sau quá trình khảo sát điều tra tại 584 phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn 30 quận huyện, để tránh tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân, UBND thành phố Hà Nội đã xem xét và thống nhất mức tăng giá đất bằng giai đoạn 2020- 2024, với mức tăng bình quân 15% so với giai đoạn trước đó.