Cách nhận diện thương hiệu lụa Vạn Phúc
08/04/2018 20:09
Hội làng nghề Dệt Vạn Phúc không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn dệt thương hiệu ngay tại biên vải để giúp người tiêu dùng phân biệt lụa Vạn Phúc dễ dàng.