Cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo an toàn phòng chống mưa bão
19/07/2018 20:17
Với phương châm phòng hơn chống, hàng chục vạn cây xanh đô thị có bóng mát trên các tuyến phố tại 12 quận nội thành, việc công nhân Công ty Cây xanh thường xuyên cắt tỉa những cành khô, tán rộng là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tài sản tính mạng của người dân.