Cần gỡ “nút thắt” cho vấn đề vướng mặt bằng đường trục xã Vĩnh Quỳnh
14/04/2018 20:01
Tuyến đường có chiều dài hơn 250m được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, rộng 18m có cây xanh điện chiếu sáng. Được triển khai từ cuối năm 2017, nhưng công trình mới đạt được trên 30%; tình trạng đường giao thông xuống cấp không được cải thiện.