Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quận Cầu Giấy đưa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đô thị
21/06/2019 20:09
Qua 6 tháng đi vào hoạt động, trang facebook "Vì quận Cầu Giấy xanh, sạch, đẹp" đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý đô thị của chính quyền, nâng cao tính tương tác giữa các cơ quan chức năng và người dân để từ đó chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.