Kết quả khảo sát cộng đồng thiết kế đoàn tàu trên cao Nhổn - Ga Hà Nội
29/09/2018 20:09
Sau hơn 2 tuần khảo sát lấy ý kiến người dân về thiết kế đoàn tàu đầu tiên, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội , Ban quản lý dự án đường sắt đô thị đã công bố kết quả. Đây là cơ sở để sớm hoàn chỉnh thiết kế đưa vào chế tạo đoàn tàu, đáp ứng kế hoạch vận hành vào năm 2020.