Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hạ tầng giao thông nông thôn Hà Nội sau 10 năm mở rộng
31/07/2018 20:19
Sau 10 năm về với thủ đô Hà Nội, nhiều tỷ đồng đã được dành cho đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, đường bê tông đã được đầu tư tới những xã nghèo nhất của Hà Nội. Người dân cảm nhận rõ nét về sự phát triển hạ tầng giao thông ở địa phương mình.