Hệ lụy từ nợ đọng Bảo hiểm xã hội
14/11/2017 20:31
(HanoiTV) - Tình trạng các DN nợ, chây ì không đóng BHXH vẫn đang diễn ra. Đặc biệt, Hà Nội hiện đứng đầu cả nước về nợ BHXH với hơn 2000 tỷ đồng. BHXH Thành phố vừa công bố số nợ đã giảm được hơn 10% tương đường khoảng 250 tỷ. Tuy nhiên những hệ lụy đối với người lao động thì chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai.