Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố
12/11/2019 07:57
(HanoiTV) - Từ năm 2017 đến nay, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành ủy, các kết luận chất vấn và giám sát của HĐNDTP thể hiện bằng nhiều kế hoạch, quyết định, khắc phục các hạn chế yếu kém đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt thành phố đã triển khai nhiều đề án mô hình điểm tạo ra nguồn thực phẩm sạch cho người dân.