Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệu quả đầu tư đối với vùng dân tộc
03/10/2019 08:13
(HanoiTV) - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt với các giải pháp đồng bộ và cách làm sáng tạo nhằm từng bước tạo sự đổi thay cho đồng bào dân tộc thiểu số.