Hiệu quả mô hình trồng ớt trên đất Yên Bình
11/01/2017 21:35
(hanoiTV) - Nhằm giúp người nông dân nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, xã Yên Bình (Thạch Thất, Hà Nội) đã đẩy mạnh cơ cấu cây trồng đưa các giống cây mới áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình trồng cầy ớt xuất khẩu là một ví dụ.