Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệu quả sản phẩm công nghiệp chủ lực Thủ đô
14/07/2019 08:52
(HanoiTV) - Là một trong những lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Thủ đô, công nghiệp Hà Nội những năm qua tiếp tục có những kết quả phát triển khá, năm sau cao hơn năm trước, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn thành phố.