Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệu quả từ một nghị quyết chuyên đề
29/03/2020 07:27
(HanoiTV) - Nghị quyết 09 về xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong hai nghị quyết chuyên đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng của BCH Đảng bộ TP khóa 15 nhiệm kỳ 2010-2015 được ban hành.