Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệu quả từ việc làm tốt công tác tuyên truyền
02/05/2020 19:51
(HanoiTV) - Công tác tuyên truyền luôn có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động. Trong những ngày đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm như thế nào để các tầng lớp nhân dân nhận thức và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh luôn là việc được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm và thực hiện sáng tạo với nhiều hình thức.